مبلغ از 700000 ریال

جنگ ایرانیا

جزیره کیش هتل شایگان

  • chamedan.parvaz@yahoo.com
  • 07644472400

آقای خندان

97% میزان رضایت مشتریان

4.7 از 5 امتیاز مشتریان

براساس تعداد 3974 نظر ثبت شده

شرح مرکز

حضور مهمان 30 دقیقه قبل از شروع برنامه الزامی است همراه داشتن بلیط هنگام ورود به سالن الزامی است

انتخاب برنامه