مبلغ از 650000 ریال

کشتی تفریحی شبانه (گوهر)

جزیره کیش بندرگاه مسافرتی

  • chamedan.parvaz@yahoo.com
  • 07644472400

کلوپ

97% میزان رضایت مشتریان

4.7 از 5 امتیاز مشتریان

براساس تعداد 1356 نظر ثبت شده

شرح مرکز

حضور مهمان 30 دقیقه قبلاز شروع برنامه در بندرگاه الزامیست همراه داشتن بلیط الزامیست

انتخاب برنامه